Πιστοποιήσεις

Η Natural Drops έχει λάβει Πιστοποιητικό Βιολογικής Συμμόρφωσης από το ινστιτούτο BIO HELLAS για τον τρόπο λειτουργίας του αποστακτηρίου.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων η εταιρεία συνεργάζεται με Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων των Πανεπιστημίων όλης της χώρας, αλλά και με Ιδιωτικά Εργαστήρια Χημικών Αναλύσεων Διαπιστευμένα κατά ISO 17025 από τον ΕΣΥΔ.

“We care about every single natural drop”

Natural Drops