Εγκαταστάσεις

Η Natural Drops διαθέτει ένα σύγχρονο αποστακτήριο αρωματικών φυτών εξοπλισμένο με 4 βιομηχανικούς αποστακτικούς άμβυκες χωρητικότητας 300, 1000, 2500 & 3000 λίτρων καθώς κι έναν πειραματικό χωρητικότητας 40 λίτρων.

Οι άμβυκες της μονάδας έχουν τη δυνατότητα να αποστάζουν με τη μέθοδο της ατμο-απόσταξης, υδρατμο-απόσταξης αλλά και της υδρο-απόσταξης ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα των αρωματικών φυτών και βοτάνων.

Στη διεργασία χρησιμοποιούνται σύγχρονοι διαχωριστές (Φλωρεντιανοί) οι οποίοι επιτρέπουν την παρακολούθηση κατά την παραγωγή των αιθέριων ελαίων μέσω της ειδικής γυάλας.

Όλα τα τμήματα του εξοπλισμού παραγωγής αιθέριων ελαίων (άμβυκες, ψύκτες, διαχωριστές, σωληνώσεις) πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX 316).

“We care about every single natural drop”

Natural Drops